Bæredygtig Integration

En bæredygtig løsningsmodel for integrationen
Det Gode Eksempel er stiftet for at bidrage til løsningen af flygtningeudfordringerne ved at give flygtninge og andre udsatte mulighed for et sundt, godt og meningsfuldt liv. Fremtidens arbejdsmarked er grønt, og derfor er grøn omstilling kernen i en bæredygtig løsning.

Hvis vi formår at skabe et fundament, hvor integration og grøn bæredygtighed går hånd i hånd, hvor vi ser flygtninge som værdifulde ressourcer, og vi udnytter fordelene ved mangfoldighed, står vi stærkt og kan i fællesskab løse samfundets udfordringer.

Det Gode Eksempel arbejder på at udvikle og teste en alternativ løsningsmodel for integrationen af udsatte målgrupper, som svar på flygtningeudfordringerne.

Den grønne samfundsomstilling og integration giver rigtig god mening sammen.
1. Flygtninge er meget motiveret for at arbejde og langt de fleste nye jobs der i dag bliver skabt er grønnejobs.
2. Ved at give flygtninge mulighed for at bidrage til samfundsudviklingen øges deres ejerskabsfølelse for samfundet og dermed også værne om dets kultur og regler.
3. Kan vi skabe en løsningsmodel for integrationen af flygtninge der samtidigt fremmer den grønne omstilling, så kan vi udbrede modellen og have en stor positiv indvirkning på en bæredygtig samfundsudvikling, som er efterspurgt mere end nogensinde før.

Løsningen ligger i lokale øko samfund

Det er vores vision at skabe lokalt integrerede økosamfund for flygtninge og danskere. Vil vi vise, hvordan der kan skabes gevinster for lokal- og nærområdet i form af bæredygtig vækst, udvikling, arbejdspladser og et sundere miljø. De lokale økosamfund skal danne rammerne for flygtningeindsatsen og foreningens aktiviteter, og herigennem udlever vi det gode eksempel.

Vores økosamfund består af fem kerneområder, som i tæt samspil skaber en bæredygtig helhed, positiv synergi og netværkseffekter.

Det Bæredygtige udviklingssamfund

Det Bæredygtige udviklingssamfund skal være Det Gode Eksempel for en bæredygtig, sund og meningsfuld levevis, hvor hver enkelt individ ses som en værdifuld ressource og mangfoldighed ses som en styrke. Det Gode Eksempel skal bidrage væsentligt til samfundsudviklingen og bevarelsen af vores primære eksistensgrundlag, naturen.

Et sundt og aktivt samfund

Vi vil vise, hvordan der kan skabes gevinster for lokal og nærområdet i form af bæredygtig vækst, udvikling, arbejdspladser og et sundere miljø med et selvstændigt, men lokalt integreret, bæredygtigt udviklingssamfund, som involverer og inddrager lokalsamfundet, erhvervslivet, uddannelsesinstitution, det offentlige m.fl. gennem aktiviteter og partnerskaber.

Det bæredygtige udviklingssamfund oprettes gradvist gennem foreningens aktiviteter og gennem etableringen af det socialøkonomiske folkeselskab, der består af fem hoveddele. Dette skal også øge mulighederne for, at alle kan deltage i en bæredygtig samfundsudvikling.

Den gradvise oprettelse sikrer folkelig opbakning og inddragelse af de fremtidige beboere af det bæredygtige udviklingssamfund, lokalområdets beboere og øvrige interessenter i udviklingsprocessen.

Aktiviteterne har til formål, at fremme foreningens formål, gradvist oprette det første udviklingssamfund og udbrede kendskabet, folkelig inddragelse og opbakning til projektet. Aktiviteterne involverer og inddrager flygtninge, borgere, foreningslivet, virksomheder, institutioner, det offentlige og andre interessenter.

Et socialøkonomisk folkeselskab

Det socialøkonomiske folkeselskab bidrager til oprettelsen af det bæredygtige udviklingssamfund i tæt samarbejde med foreningen og partnerskaber og skal på sigt sikre dets økonomiske bæredygtighed og uafhængighed af udefra kommende midler.

Der arbejdes på de forskellige dele, både uafhængigt af hinanden og på at skabe et godt samspil mellem de mange overlappende elementer. Dette gøres, for at skabe positive synergi- og netværkseffekter mellem delene, samt sikre fremdriften af delene hver for sig. Læs mere om de fem hoveddele nedenfor:

  1. Integration og Uddannelse
  2. Sundhed og velvære
  3. Arkitektur og byggeri
  4. Fødevareproduktion
  5. Innovation og Økonomi