Arkitektur og Byggeri

Mennesker i harmoni med hinanden og naturen

Opførelsen af et bæredygtigt beboelsesområde er første skridt på vejen og grundstenen for at skabe rammerne for det bæredygtige udviklingssamfund og et selvforstærkende kredsløb. Her skal menneskerne bo, leve og trives, så de har de bedste forudsætninger for at være medvirkende til skabelsen og udviklingen af det bæredygtige samfund, i harmoni med hinanden og naturen.

Den mest bæredygtige beboelse og levevis vil altid være forskellig fra sted til sted, alt efter den givne kontekst og de muligheder lokalklimaet tilbyder. En bæredygtig bolig integrerer naturen, så det naturlige kredsløb mellem afgrøder og jord kan bibeholdes, og vi kan sænke forbruget og øge livskvaliteten. Derfor vil vi på intet tidspunkt være fortalere for en model der ensartet skal udbredes, uden at tage hensyn til de stedsspecifikke omgivelser og forudsætninger. Vi vil vise med det gode eksempel , hvordan man kan bo og leve bæredygtigt og skabe en model der tager hensyn til situation og kontekst.

De bæredygtige boliger skal bestå af mere end tag over hovedet og en seng at sove i. Udover at boligerne gennem deres udformning skal bidrage til beboernes trivsel og velvære, skal de også bidrage til genopbygningen af naturressourcerne ved at gøre brug af dem på den mest hensynsfulde måde (bl.a. vha. solenergi, opsamling af regnvand, vindenergi, komposttoiletter, biogas, varmegenvinding mm.) og reducere deres belastning på miljøet så vidt som muligt. Dette skal ske gennem hele værdikædens processor fra design til materialeforbrug, ressourcer, oprettelse, drift, vedligeholdelse og genanvendelse.

Endvidere skal arkitekturen også bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for de øvrige dele af udviklingssamfundet. Særligt vigtigt er samspillet med udformningen af den bæredygtige madproduktion og omvendt. Boligerne skal integrere naturen, og skabe et tæt forhold mellem mennesker og den mad vi skal forsørge os selv med.

Bedre, billigere og sociale boliger

Boligerne skal være bedre og billigere for beboerne, primært flygtninge men også andre udsatte målgrupper, så de får de bedste forudsætninger for at gøre sig uafhængige af hjælp fra det offentlige og har råd til huslejen med deres relativt lave ydelse.

Til gengæld forventes det også, at beboerne bidrager til samfundets udvikling og vedligeholdelse i form af nogle timers arbejde ugentligt. Dette vil styrke fællesskabet, beboernes sociale liv samt deres personlige udvikling og dannelse indenfor bæredygtighed.

Dermed bidrager beboerne i mindre grad også til at nå målet om økonomisk uafhængighed fra udefra kommende midler sammen med de indkomstgenererende aktiviteter og øger deres følelse af ejerskab.

Bæredygtig levevis

Bæredygtig levevis omfatter mange ting herunder kostvaner og adfærd. Kostvaner og adfærd skal understøttes af den bæredygtige fødevareproduktion og sundhedsvejledning, men også gennem boligindretningen og boligernes faciliteter.

Alt dette stiller store krav til opførelsen af boligerne, og vi samarbejder med et tværfagligt team af eksperter indenfor bl.a. arkitektur, miljø, teknologi og sundhed. Endvidere forsøger vi at indgå i tætte partnerskaber med arkitekt- og entreprenørvirksomheder.

Arbejdet omkring det bæredygtige byggeri og boligerne er Benny Jepsen ansvarlig for, og yderligere har vi Niels Peter Flint, ekspert indenfor bæredygtige levevis og boliger, tilknyttet som konsulent.

Benny Jepsen er arkitekt, forsker og iværksætter og har mange vellykkede projekter bag sig. Herunder opførelsen af den velkendte Dome of Visions, Peoples Dome der er varetegn for folkemødet på Bornholm og Plywood Dome på Roskilde festival mm. Benny har også arbejdet en del i Indien med bæredygtig samfund- og byudvikling. har etableret mange fællesskaber, så som Bolsjefabrikken, Prags Boulevard 43, Københavns projekthus osv. og er én af de to mænd bag Bureau Detours. Derudover eksperimenterer Benny Jepsen også med bæredygtig bolig og levevis på én af landbohøjskolens gamle forsøgsgårde. På billedet ses Peoples Dome, Allinges kulturhus.

Dome of Visions af Benny Jepsen
Designer og arktekt Niels Peter Flint

Niels Peter Flint er uddannet designer og arkitekt og har gennem de sidste 35 år udelukkede arbejdet indenfor design og arkitektur i forening med bæredygtig udvikling i Danmark såvel som internationalt. De seneste 5 år har han haft fokus på det han kalder ”Micro Living” og design af micro boliger til micro samfund. NPF afholder workshops, holder forelæsninger og udvikler nye koncepter og produkter. NPF arbejder og bor i både Danmark og Frankrig.

Egedal byudviklingsområde

Egedal byudviklingsområde, hvor det første bæredygtige udviklingssamfund planlægges opført.

Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv.

Det strategiske mål for promovering af Egedel byudviklingsområder, 2013-2016