Projekter

Det Gode Eksempel skal også være en platform og et videnscenter for udvikling og samarbejde omkring bæredygtighed og integration. Dermed vil vi skabe et attraktivt sted for iværksættere, virksomheder, forskere, studerende og andre til at samarbejde, lære, udvikle og teste teorier, løsninger og viden om bæredygtighed i et mini-setting af et bæredygtigt samfund.

Vi vil gerne invitere alle til at tage del i en bæredygtig samfundsudvikling, som vi alle kan drage nytte af. Målet er at samle, skabe og dele viden samt omsætte denne i praksis.

Afsluttede videns- og udviklingsprojekter:

 • CEMS Business Project 2016 – Copenhagen Business School
  Kandidat studerende fra CBS skrev deres afsluttende CEMS opgave med DGE som businesscase. Resultatet blev en udførlig rapport med en grundig analyse af integrationen af flygtninge i Egedal Kommune, samt anbefalinger for hvordan den økonomiske bæredygtighed i projektet kan sikres. Vi deler gerne rapporten med interesserede ved henvendelse over mail til: info@detgodeeksempel.dk
 • Socialt Design – Roskilde Universitet, HumTek
  HumTek studerende skrev om Socialt design med udgangspunkt i Det Gode Eksempel og kom med innovative løsningsforslag til projektet på marken, som de præsenterede for os og Egedal Kommune.
 • Hygge- og Terapihaver
  Med støttemidler fra Friluftsrådet og Egedal Kommunes Miljø- og initiativpulje og med hjælp fra Egedal Flygtningenetværk gennemførte vi et kursus forløb. Flygtninge og lokale borgere fik gennem oplæg og aktiviteter viden og vejledning om dyrkning af afgrøder og bæredygtighed, som de kunne omsætte i praksis i de nyttehaver de fik stillet til rådighed. Hver deltager har deres egen nyttehave på 10-20 m2 og sammen har vi en fælleshave. Med projektet ønskede vi også at fremme den sociale integration i kommunen og fremme gensidig kulturforståelse mellem borgerne på tværs af nationaliteter og kulturer. Det synes vi lykkedes godt og deltagerne kom fra bl.a. Syrien, Eritrea, Kongo, Portugal, Tyskland, Palæstina, Israel og Danmark.

Igangværende eller kommende videns- og udviklingsprojekter:

 • Bæredygtig arkitektur og flygtningeboliger
 • Holistisk sundhed og velvære
 • Demokrati cafeen: Kulturforskelle og forståelse
 • Kunst workshop

Samarbejdspartnere og sponsorer

Samarbejdspartner Egedal Flygtningenetværk
Samarbejdspartner Egedal kommune
Samarbejdspartner Copenhagen business school
Samarbejdspartner RUC
Samarbejdspartner IntUGreen
Samarbejdspartner GO Green Copenhagen
Samarbejdspartner Praxis
Samarbejdspartner Nøddebazaren
Samarbejdspartner Greencubator
Samarbejdspartner Farendløse æblemost