Mission & Virke:

Bæredygtige udviklingssamfund

Vi vil udvikle, oprette og udbrede bæredygtige udviklingssamfund og Det Gode Eksempel; en model for, hvordan sociale, miljømæssige og økonomiske samfundsudfordringer kan løses ved at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet og give alle mulighed for at bidrage til samfundet gennem et sundt, godt og meningsfuldt liv.

Bæredygtig forretningsmodel og virksomhedsform

Endvidere skal det bæredygtige udviklingssamfund tjene som business case for udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel og virksomhedsform – det socialøkonomiske folkeselskab. Forretningsmodellen og det socialøkonomiske folkeselskab skal give videnskabelig dokumentation for, at det også er en god forretning at gøre verden til et bedre sted samt gøre det muligt for andre at kopiere, oprette og videreudvikle deres egne bæredygtige udviklingssamfund og/eller socialøkonomiske folkeselskaber efter samme model.

Den økonomiske bæredygtighed er vigtig, for at sikre udviklingssamfundets udbredelse, positive indvirkning og samspil med det øvrige samfund.

Udviklingen og udbredelsen af modellen er derfor ikke kun vigtigt for lokalområdet og Danmark, men også for resten af Europa og verden, der står overfor de samme udfordringer og har brug for alternative og holdbare løsningsmodeller.

Borgerinddragelse i samfundsudviklingen

Et stigende antal mennesker står i dag uden for samfundet og deltager ikke i fællesskabet; det er et stort tab for den enkelte og fællesskabet og koster alle delene af samfundet mange penge – det vil vi lave om på gennem integration og inddragelse i samfundsudviklingen.

En af disse grupper er flygtninge. Mange flygtninge kommer i denne tid til Danmark, og det forventes, at endnu flere vil komme i den nærmeste fremtid. Endvidere forventes et endnu større antal flygtninge som resultat af klimaforandringerne i løbet af de næste 15-20 år. Hvad der sker med flygtningene og i hvor høj grad de bliver integreret i vores samfund, vil have stor betydning for vores alles fremtid.

Hvert individ er en værdifuld ressource og mangfoldighed er en styrke

Forstår vi at se flygtninge som en værdifuld ressource og udnytte fordelene ved mangfoldighed, så står vi stærkt og kan løse samfundets øvrige udfordringer.

Vi vil engagere flygtninge og andre udsatte målgrupper i den bæredygtige omstilling og samfundsudviklingen og dermed sikre dem en meningsfuld tilværelse, tilhørsforhold og aktiv deltagelse i samfundet.