Integration og Uddannelse

Visionen er gradvist at udvikle en helhedsorienteret total løsning for flygtninges integration med fokus på bæredygtighed (sprog, bolig, beskæftigelse og sundhed).

Integration og bæredygtighed

Mellem integration og bæredygtighed er der flere stærke, meningsfulde sammenhæng. For det første er der en stærk sammenhæng mellem flygtninges ønske om at arbejde og de mange nye arbejdspladser, den bæredygtige samfundsomstilling skaber. Problemet er ikke, at flygtninge ikke vil arbejde, men at der ikke er nogen arbejdspladser til dem; derfor giver det god mening at fokusere integrationsindsatsen på det område, hvor det forventes at de fleste nye arbejdspladser vil blive skabt over de næste mange år. Endvidere er der en stærk sammenhæng mellem at give flygtninge mulighed for at bidrage til samfundsudviklingen og give dem følelsen af at være en del af samfundet. Ved at tage del i samfundets udvikling vil flygtninge også få følelsen af ejerskab, at det også er deres samfund, og det vil medvirke til at de også føler et ansvar for at beskytte samfundet og følge dets regler.

Integrationsindsatsen

Integrationsindsatsen på i alt 3 år består af et grundforløb (10 mdr.) og en overbygning (26 mdr.).

Grundforløb

Under grundforløbet undervises flygtningene i dansk sprog, kultur og historie. Til understøttelse af dansk undervisningen arbejder de nytilkommende på forskellige cases og temaer indenfor bæredygtighed, herunder dele fra det bæredygtige udviklingssamfund, de selv lever i og fra erhvervslivet, institutioner og andre organisationer.

En vigtig del af grundforløbet er også forventningsafstemning og afklaring om den enkeltes kompetencer, ressourcer og ønsker i forhold til fremtidig beskæftigelse ved brug af livshjulet.

På denne måde lærer flygtningene ikke kun dansk, men kommer også i kontakt med andre dele af samfundet og lærer dermed også at samarbejde med disse. Yderligere introduceres flygtningene til hvad bæredygtighed er, hvorfor en bæredygtig omstilling er vigtig og de mange facetter indenfor det miljømæssige, sociale og økonomiske det kan omfatte. Dette skal også være medvirkende til at hjælpe de nytilkommende med at se hvordan deres tidligere arbejde, uddannelse og erfaringer kan hjælpe dem med at få en meningsfuld beskæftigelse, der kommer alle dele af samfundet til gode.

Efter grundforløbet har flygtningene tillært sig de mest nødvendige kundskaber, for at kunne begå sig i det danske samfund og har lært om de forskellige erhverv og områder indenfor bæredygtighed. Det gør dem klar til under vejledning at vælge en retning indenfor bæredygtighed (26 mdr.) med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, kompetencer og ressourcer.

Overbygning og mesterlære

Integration og uddannelses forløb og resultatMed valg af retning brydes den store klasse fra grundforløbet op, og undervisningen vil foregå med meget få elever pr. underviser efter mesterlære princippet. Dog vil klassen stadig have fællesundervisning i grundforløbets fag og andre aktiviteter, der skal understøtte deres deltagelse i det danske samfund.

Gennem mesterlæren, relevant praktisk erhvervserfaring og skabelse af kontakter til erhvervslivet øges de nytilkommendes muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet og bidrage positivt til samfundet og en bæredygtig udvikling. Alt efter retning og den enkeltes situation hjælpes de nytilkommende samfundsborgere til beskæftigelse i udviklingssamfundet, det øvrige arbejdsmarked eller i gang med opstart af socialøkonomisk virksomhed. Se illustrationen af integrations- og uddannelsesforløbet.

Ahmad Taffal

Ahmad Taffal er ansvarlig for Integration og Uddannelse. Ahmad arbejder for Hedensted integrationsafdeling, et bosted for uledsagede asylbørn og unge og har tidligere været engageret i flere kommunale projekter for Sønderborg kommune indenfor integrationsområdet, herunder været formand for en organisation for unge med anden etnisk baggrund.

Derudover er Ahmad logistik delegat for Dansk Røde Kors katastrofe enhed, og har i den forbindelse gennemgået kurser i Logistics Emergency Response Unit (ERU), International Mobilization & Preparation for ACTion (IMPACT) og First aid Security træning hos British Red Cross.

Ahmad er uddannet Cand. merc. med speciale I ledelse af forsyningskæder (Supply Chain Management) på Copenhagen Business School og har sin bachelor i Negot – arabisk fra Syddansk Universitet. Gennem uddannelse og arbejde har Ahmad et godt kendskab til forskellige aspekter i ledelse af forsyningskæder, bl.a. logistik, indkøb og lagerstyring, samt til markedsundersøgelser, organisationsdesign, forbrugeradfærd og Human Ressource Management m.m.