Vision
Mission og Vision
Kerneværdier
Plan og aktiviteter
Organisationen

Hvad?

Med Det Gode Eksempel vil vi vise, hvordan vi kan bidrage til løsningen af sociale, miljømæssige og økonomiske samfundsudfordringer ved at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet og give flygtninge og andre udsatte målgrupper mulighed for at bidrage til samfundet gennem et sundt, godt og meningsfuldt liv.

Hvorfor?

Vi står i dag over for kolossale samfundsudfordringer, som vi skal løse for at sikre vores alles fremtid.

Det er ting, der gør livet svært for den enkelte borger og samtidigt koster alle dele af samfundet mange penge, både i direkte og afledte omkostninger og tabt fortjeneste for staten, erhvervslivet og borgeren. Det er, kort sagt, udfordringer, vi alle uundgåeligt har en interesse i at løse.

Mange flygtninge kommer i denne tid til Danmark, og det forventes, at endnu flere vil komme i den nærmeste fremtid. Endvidere forventes der de næste 15-20 år et endnu større antal flygtninge, som resultat af klimaforandringerne.

Hvad der sker med flygtningene og i hvor høj grad de bliver integreret i vores samfund, vil have stor betydning for vores alles fremtid.

Forstår vi at se flygtninge og alle andre individer i samfundet som unikke værdifulde ressourcer og udnytter vi fordelene ved mangfoldighed, står vi stærkt og kan løse samfundets udfordringer i fællesskab.

Hvordan?

I fællesskab er det muligt at sikre vores og kommende generationers fremtid, samt give alle mulighed for et sundt, godt og meningsfuldt liv. Vi vil vise, at det er muligt at skabe Det Gode Eksempel for et bæredygtigt udviklingssamfund i fællesskab med flygtninge og alle, der gerne vil være med.

Udviklingssamfundet har på den ene side til formål, at skabe de bedste forudsætninger for, at beboerne får et sundt og godt liv gennem meningsfuld beskæftigelse[1]. På den anden side skal samfundene være Det Gode Eksempel på en bæredygtig samfundsform, der skaber gevinster for lokal og nærområdet i form af bæredygtig vækst og udvikling, grønne arbejdspladser og et sundere miljø.

Den gradvise oprettelse af de bæredygtige udviklingssamfund realiseres gennem en inddragende og tværsektoral udviklingsproces med aktiviteter, der involverer flygtninge, borgere, foreningslivet, virksomheder, institutioner, det offentlige og andre interessenter.

[1] Beskæftigelse, der kommer den enkelte og alle dele af samfundet til gode og fremmer den bæredygtige omstilling.