Holistisk Sundhed og Velvære

Sundhed og velvære er en afgørende faktor for et velfungerende og bæredygtigt samfund. Alle mennesker fungerer bedst, når de har det godt, føler sig trygge og er i balance. Når man snakker om at leve mere bæredygtigt er det ofte de ydre omstændigheder der henvises til, såsom mindre forbrug, mere selvforsyning, økologi mm. Men bæredygtighed handler også om de indre omstændigheder, om vores sundhed og trivsel, om vores livsglæde og livslyst.

Forebyggelse og dybdegående behandling frem for brandslukning og symptombehandling

For at vi har det godt og føler os i balance, skal vi og vores nærmeste være sunde og raske, og vores fysiske behov, som mad og søvn, skal være opfyldt. Nogle af de vigtigste aspekter i en bæredygtig tilgang til sundhed og velvære er, at fokusere på forebyggelse frem for brandslukning og på dybdegående behandling frem for symptombehandling.

I det danske samfund er stress og depression et stigende problem, men mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse og som har været udsat for traumatiske oplevelser, har yderligere brug for hjælp og støtte.

Stress og depression

Det kan være svært at finde balancen i det moderne samfund, hvor de fleste er påvirket af en hektisk hverdag fyldt med krav fra omverden og ikke mindst fra os selv. Det vil specielt være svært for flygtninge, der kommer fra en anden baggrund og kultur.

Ifølge Stressforeningen, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og WHO vil stress og depression være den væsentligste kilde til sygdom i 2020. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt med stress, mens 430.000 danskere hver dag har symptomer på alvorlig stress[1]. Forebyggelse og behandling af stress er derfor et afgørende område at prioritere for et velfungerende bæredygtigt samfund, hvor borgerne trives og kan bidrage til fællesskabet.

Krig, chok og traumer

Mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse og som har været udsat for traumatiske oplevelser, har brug for hjælp og støtte for at bearbejde hændelserne, så de kan komme i balance og vende tilbage til en sund og meningsfuld hverdag.

Når mennesker udsættes for chok og traumer, påvirkes deres nervesystem. Nervesystemet opfatter de livstruende oplevelser og aktiverer den sympatiske respons af vores autonome-nervesystem, den del, der skal gøre os i stand til at kæmpe eller flygte. Blodtilførslen til organer og fordøjelsessystem reduceres, for at tilførselen kan øges til vores hjerne og muskler, som skal hjælpe os til at tænke og bevæge os hurtigt. Vores pupiller udvides, vores åndedræt bliver hurtigere, selv blodets koagulationsevne øges, så vi kan hele hurtigere, hvis vi bliver skadet under kampen/flugten.

Disse fysiske funktioner og reaktioner er til stor gavn i tilfældet af, at vi har mulighed for at kæmpe eller flygte, men er disse ikke reelle muligheder, vil vores nervesystem fryse og den energi, som er aktiveret med henblik på at mobilisere os til kamp eller flugt, vil låse os fast i en tilstand af stress og angst, også kaldet PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) eller overbelaste vores system i en sådan grad, at vi vil få en større eller mindre depression.

Så længe der er ubalance i nervesystemet, vil vi ikke være i stand til at varetage et job optimalt eller indgå optimalt i sociale relationer, og på længere sigt vil vores krop blive så belastet, at vi vil udvikle fysisk og psykisk sygdom.

Kroppen og psyken

De seneste år er det blevet mere anerkendt indenfor terapeutisk arbejde og forskning at snakke om kroppen og psyken som en helhed. Særligt i forhold til stress, angst og chok-traume arbejde er det meget tydeligt, hvor vigtigt det er, at de udsatte får hjælp, som er rettet mod sindet såvel som kroppen. Derfor er en holistisk tilgang til sundhed også en af hoveddelene i det bæredygtige udviklingssamfund, og der arbejdes både med den fysiske og psykiske sundhed af den enkelte.

Center for holistisk sundhed og velvære vil sætte ind på tre hovedområder, for at sikre beboernes fysiske og psykiske sundhed såvel som for betalende klienter udefra: 1) Fysisk og mental sundhed, 2) Levegrundlag, 3) Mening og formål.

Når vi er udfordret på ét eller flere af disse områder, vil der være en ubalance, og vi vil derfor ikke kunne fungere optimalt. Holistisk sundhed og velvære handler netop om at få skabt balance på de tre områder, så vi kan få et sund, godt og meningsfuld liv fyldt med glæde og overskud.

For at opnå dette tilrettelægges et forløb der tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Forløbet vil alt efter behov og situation gøre brug af psykoterapi, kropsterapi, coaching/rådgivning, yoga og sundhedsvejledning omkring kost og vaner.

[1] http://stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal

Annalie Jørgensen

For holistisk sundhed og velvære er Annalie Jørgensen ansvarlig. Annalie’s erfaring strækker sig bredt fra medicinalbranchen og udvikling af hjælpemidler (Novo Nordisk og Coloplast), til behandling af sygemeldte med psykiske belastningsreaktioner, rådgivning af unge og voksne i forbindelse med livs- og identitetskriser, samt mere dybdegående terapeutisk arbejde.

Annalie har arbejdet med holistisk sundhed og velvære både professionelt og personligt i mange år og har herigennem opnået en bred viden indenfor området og værdifulde erfaringer og råder over et stort udvalg af redskaber og værktøjer til håndtering og forebyggelse fysiske og psykiske lidelser.

Med en akademisk naturvidenskabelig baggrund som civilingeniør og en humanistisk baggrund indenfor psykoterapi, kropsterapi, behandling, yoga, sundhedsvejledning og relationelt arbejde, har Annalie en unik og bred holistisk viden indenfor sundhed og velvære.