Plan & Aktiviteter

Inddragende og tværgående udviklingsproces

Foreningens vision realiseres gennem en inddragende og tværsektoral udviklingsproces med aktiviteter og partnerskaber, der involverer flygtninge, borgere, foreningslivet, iværksættere, virksomheder, institutioner, det offentlige og andre interessenter.

For at realisere foreningens vision, arbejdes der på flere fronter og ud fra en overordnet strategi om gradvist at komme målet nærmere. Dette opnås via flere spor, der hver for sig alene bidrager til visionen, men også samtidigt bidrager til de andre dele og det overordnede formål; den gradvise udvikling, oprettelse og udbredelse af bæredygtige udviklingssamfund.

Strategien om gradvist at komme målet nærmere er vigtig, for at sikre en inddragende udviklingsproces, en succesfuld implementering, videreudvikling og udbredelse til resten af samfundet.

Strategien medvirker også til at dele et omfattende projekt op i overskuelige dele, der sammen skaber en meningsfuld helhed. Udover at gøre projektet mere overskueligt, giver det os også muligheden for at arbejde på mindre dele her og nu med de begrænsede muligheder og ressourcer vi har, samtidigt med at det bidrager til den overordnede vision.

Overbevise gennem handling

Vi vil gå forrest ved at vise Det Gode Eksempel, hvor vi kan, med de midler og ressourcer vi nu har, og give andre mulighed for det samme, for dermed at motivere andre til at tage del og støtte op om foreningens mål.

  • Aktiviteter, der skal fremme foreningens formål og bidrage til den gradvise oprettelse.
  • Viden, forskning og studier, der gøres frit tilgængeligt for alle og omsættes i praksis.
  • Partnerskaber, netværk og samarbejde med alle dele af samfundet.
  • Udvikling af den bæredygtige forretningsmodel og virksomhedsform, det Socialøkonomiske Folkeselskab, der skal sikre projektets økonomiske bæredygtighed.
  • Finansiering fra fonde, virksomheder, investorer, private og gennem indkomstgenererende aktiviteter.