Kerneværdier & Filosofi

Et fælles mål
Vi har et mål, som vi er overbevist om, at vi deler med alle mennesker – et fælles mål om en mere glad, kærlig, fredelig og sund verden.

Åbenhed og læring
Vi vil gøre alt for at komme vores fælles mål nærmere. Gennem åbenhed, oplevelser, forskning, viden, erfaringer og fejltagelser lærer vi hele tiden mere og mere om, hvad der virker og måske endnu mere om, hvad der ikke virker, for at vi kommer målet nærmere og får det bedre med os selv og alle omkring os.

Værdifulde erfaringer og fejl
Hvis vi alle vil det samme, så kan det jo næsten ikke gå galt, og for hver gang det vil gå galt, så vil vi kun blive klogere på, hvordan vi kommer drømmen nærmere, eller måske i mange tilfælde hvordan vi ikke gør. Den eneste fejl, vi kan begå, er ikke at værdsætte fejlene og lære af dem. Men om store eller små skridt, så kommer vi hele tiden vores mål nærmere.

Troen på fællesskabet
Troen på, at vi alle grundlæggende vil det samme og deler det samme overordnede mål, er motiverende og gør i sig selv, at vi kommer målet nærmere.

Enighed på tværs af tro og ideologier
Vi kan have mange uenigheder, forskellige opfattelser, meninger og tro, men vi kan alle blive enige om, at vi vil leve i en glad, sund, fredelig og kærlig verden. Så lad alle andre uenigheder og forskelle komme i anden række og starte med at realisere de ting, vi alle er enige om og alle drømmer om at opnå – en glad, sund, fredelig og kærlig verden.

Hvert individ er en værdifuld ressource og mangfoldighed er en styrke
Vi gør alle en afgørende forskel, om vi vil det eller ej, for om vi kommer vores fælles drøm nærmere. Vi er alle en unik værdifuld ressource og mangfoldighed er vores styrke. Kun i fællesskab kan vi løse samfundets og verdens udfordringer.