Innovation og Økonomi

Denne del skal skabe og sikre den økonomiske bæredygtighed og understøtte udviklingen og oprettelsen af det bæredygtige udviklingssamfund og dets forskellige dele samt udvikle og sikre implementeringen og udbredelsen af bæredygtige løsninger i det øvrige samfund. Dette forsøges opnået gennem udvikling og implementering af en bæredygtig forretningsmodel og virksomhedsform – det socialøkonomiske folkeselskab.

Skitse af den bæredygtige forretningsplan

For at fremme projektets og foreningens økonomiske bæredygtighed, understøtter og rådgiver Bæredygtig Innovation og Økonomi de andre dele af det bæredygtige udviklingssamfund i deres opstart, drift og videreudvikling (Bæredygtigt Byggeri og Boliger, Bæredygtig Fødevareproduktion, Holistisk Sundhed og Velvære, Bæredygtig Integration og Uddannelse). Dette indebærer også økonomistyring, markedsføring og andre aktiviteter i delenes værdikæde.

Indkomstgenererende aktiviteter

Et andet led i forretningsplanen er de indkomstgenererende aktiviteter, der udover at dække vigtige behov for oprettelsen af det bæredygtige udviklingssamfund også skal dække behov i det øvrige samfund for bæredygtige løsninger. Alle det bæredygtige udviklingssamfunds dele skal gennem indkomstgenererende aktiviteter tilføre midler til Det Gode Eksempel, for at målet om økonomisk uafhængighed og bæredygtighed også opnås for de enkelte dele hver for sig. For Innovation og Økonomi omfatter disse aktiviteter bl.a. virksomhedsrådgivning indenfor CSR og bæredygtighed, opstart af og/eller indgåelse i socialøkonomiske virksomheder.

Det socialøkonomiske folkeselskab

I vores bæredygtige forretningsmodel er det socialøkonomiske folkeselskab den enhed, som i høj grad omsætter foreningens visioner i praksis, udviklingen og oprettelsen af det første bæredygtige udviklingssamfund. Derudover skal det socialøkonomiske folkeselskab generere overskud til Det Gode Eksempel samt give incitament til investorer og iværksættere for at investere tid og penge i form af muligheden for at få en mindre del af overskuddet i udbytte, jf. reglerne for overskudsdeling i statsregistrerede socialøkonomiske virksomheder.

Det socialøkonomiske folkeselskab består af det bæredygtige udviklingssamfunds hoveddele, som illustreret nedenfor.

Økonomisk bæredygtighed

Den økonomiske bæredygtighed er vigtig, for at sikre udbredelsen af modellen i vores samfund, som i høj grad er styret af markedskræfterne. Endvidere skal aktiviteterne skabe grøn vækst og arbejdspladser for beboerne af det bæredygtige udviklingssamfund og det omkringliggende lokalsamfund.

Transparens og dokumentation

Derudover er Innovation og Økonomi også ansvarlig for at sikre projektets transparens og dokumentation udadtil, hvilket bl.a. opnås gennem det teoretiske arbejde i forbindelse med facilitering, udvikling og udarbejdelse af et studie om den bæredygtige forretningsmodel med udgangspunk i Det Gode Eksempel som business case.

Videnscenter for bæredygtighed og samfundsudvikling

Målet er også, at gøre det bæredygtige udviklingssamfund til et videnscenter for bæredygtighed og et attraktivt sted for iværksættere, virksomheder, forskere, studerende og andre til at samarbejde, lære, udvikle og teste teorier, løsninger og viden om bæredygtighed i et mini-setting af et bæredygtigt samfund.

Nadim T. Alawi

Nadim Alawi har tværsektorale erhvervserfaringer der dækker et bredt spektrum, fra at have været selvstændig, organisering af projekter og begivenheder, fundraising, CSR, rådgivning, kommunikation, markedsføring, etablering og plejning af partnerskaber og frivilligt arbejde.

Bl.a. har Nadim arbejdet som projektleder for Foreningen Samfundsnytte, der hjælper udsatte danskere med at få meningsfuld beskæftigelse, som Innovation Officer for PROJECT-E, en Tysk-Etiopisk NGO der forsørger, uddanner og hjælper forældreløse piger i Etiopien med at få arbejde og blive uafhængige af støtte, og som frivillig i Jordans største flygtningelejr (Baqaá), med forældreløse børn.

Uddannet indenfor ledelse af innovation, teknologi og forretningsudvikling, kultur og sprog, med en Cand.merc. fra Copenhagen Business School, en Master of Science i Economics and Management of Innovation and Technology fra Universitá Bocconi, og en BA.Negot i arabisk fra Syddansk Universitet og University of Jordan, har Nadim kendskab til alle værdikædens aktiviteter, med speciel fokus på innovation, bæredygtighed og brugerinddragelse.

Sasja har stor erfaring med projekt- og procesledelse, community-building og organisationer, og har startet arbejdsfællesskabet Skrå i København, samt projektet Biography, et kreativt konsultations bureau rettet mod scenekunst verdenen. Sasja er uddannet kaospilot, en 3-årig international uddannelse i kreativ ledelse og iværksætteri, med speciale i læringsteori og metode, samt socialt entreprenørskab.