Fødevareproduktion

For at skabe og opnå en bæredygtig fødevareproduktion, arbejdes der ud fra en strategi, der kombinerer elementer fra permakultur, skovlandbrug, biodynamisk og økologisk landbrug. Kombinationen skal sikre den mest bæredygtige fødevareproduktion med udgangspunkt i en lokal sektoranalyse af alle forhold i marken, de stedspecifikke omgivelser og ressourcer og i forhold til hvad der realistisk kan lade sig gøre, for at skabe en varieret fødevareproduktion året rundt. Hovedsigtet med fødevareproduktionen er altså at blive selvforsynende i så høj grad som muligt.

Et åbent og inddragende landbrug

Landbruget skal i højeste grad involvere lokalsamfundets borgere og også på nogen områder virksomheder og andre interessenter, hvorfor det i første omgang tilrettelægges på en måde, så alle inviteres og kan være med.

Med permakultur som design værktøj tages der hensyn til eksterne påvirkninger så som vejrforhold (bl.a. vind, sollys, støj og forurening), for at opnå et design, der skaber en naturlig symbiose uden unødigt forbrug af naturlige ressourcer. Dermed arbejder man med landskabets naturlige form og udvikling og naturen.

For at opnå den mindst arbejdskrævende og mest arealeffektive udformning af fødevareproduktionen, samtænkes denne med samfundets arkitektoniske udformning, boliger og øvrige bebyggelse.

Målet er at skabe en effektiv fødevareproduktion, som opbygger naturressourcerne frem for at forbruge dem og ødelægge vilkårene for fremtidige generationer.

Jens Hansen

I forbindelse med opbygningen af den bæredygtige fødevareproduktion er Jens Hansen, ansvarlig for design og udformning.

Jens Hansen er uddannet på Københavns Universitets natur- og biovidenskabelige fakultet, og har et permakultur designkursus-certifikat. Derudover er han medansvarlig for Farendløse Mosteri’s udvikling, og opbygning af et permalandbrug der.